Technische specificaties act Vlinder in Beeld

Bij het boeken van de act Vlinder in beeld moet rekening gehouden worden met onderstaande technische specificaties.

 • opbouwtijd: 2,5 uur.
 • duur voorstelling: ongev. 20 minuten, naar keuze verminderd tot 12 min.
 • afbreektijd: 1.15 min.
 • voorstelling kan gespeeld worden met al of niet de sterfscène op het einde.
 • speelvlak mm. 7 x12 x5 meter (Diepte x Breedte x Hoogte), halve cirkel.
 • Artiest stelt m.b.v. statieven een achterdoek op, van waar achter hij op komt.
 • Indien de voorstelling buiten plaats vindt, dient dit achterdoek gezekerd te worden i.v.m. de wind. Dit geschiedt door het plaatsen van het voertuig van artiest achter het doek en het met stangen verbinden van de gordijnstatieven met het voertuig. Indien hier geen ruimte voor is, kunnen de statieven getuid worden met scheerlijnen, die met 4 haringen in de grond verankerd worden. Indien dit laatste niet mogelijk is, kunnen de scheerlijnen mogelijk aan bomen, gevels of lantaarnpalen bevestigd worden.
 • 1 stroompunt op min. 30 meter afstand (indien afstand langer is gaarne overleg).
 • artiest neemt zelf geluids- en eventueel lichtinstallatie mee. Indien de voorstelling in een ruimte plaatsvindt waar dit al aanwezig is, dient ruim van te voren overleg plaats te vinden. De muziek voor de voorstelling staat op minidisc. Artiest maakt tevens gebruik van zelf meegenomen zendmicrofoon. Portable minidisc-player kan ook meegenomen worden om aan te sluiten op reeds aanwezige geluidsinstallatie.
 • nadat de artiest opgebouwd heeft, zijn 20 minuten nodig voor verkleden. Indien er gedurende die 20 minuten al publiek is op de plek waar gespeeld zal worden, dient er één iemand van de organisatie het dekor en de attributen in de gaten te houden.
 • indien het optreden buiten plaatsvindt, dienen de weersomstandigheden qua temperatuur, wind en vochtigheid van dien aard te zijn, dat een optreden ook inderdaad mogelijk is. Daarnaast mag er geen sprake zijn van geluidsoverlast van b.v. andere(pop-)optredens, kermis, snelweg o.i.d.
 • het speelveld moet vrij zijn van hondenfaeces en ander zwerfvuil.
 • de vlinder op stelten kan ook als losse animatie ingezet worden, max. 3 kwartier achtereen en niet meer dan 2x 3 kwartier met minimaal 1 uur ertussen.
 • de voorstelling ‘Vlinder in beeld’ en de animatie als vlinder kan ook in combinatie geboekt worden. Maximaal 3x (2x voorstelling en lx animatie of andersom),
  telkens met 1 uur ertussen.

Vlinder in beeld, straattheater van Circus theater Vladimir

Technische specificaties bij combinaties met andere acts

De animaties Raddraaier op pad, Vlinder in beeld, Draak en Blurp kunnen gecombineerd worden.
In principe echter niet meer dan 2 verschillende creaties per dagdeel.

 • Animatie Vlinder: max. ¾  uur achter elkaar
 • Animatie Blurp: max. ¾ uur achter elkaar
 • Animatie Raddraaier: max. 20 min. achter elkaar
 • Animatie draak: max. ¾  uur achter elkaar

Bij meerdere animaties op een dagdeel is telkens minimaal 1 uur pauze nodig. Dit vanwege de  zware fysieke inspanning en de omkleedtijd.
Indien ook vóórstellingen in combinatie met de animaties gespeeld  worden, dient met de opbouwtijd daarvan rekening gehouden te worden.In dit geval is overleg over de speel- en animatietijden gewenst.