Vladimir is een naïve clown, die het leven gretig omarmt. Van zijn geliefde maatjes in de voorstelling, drie kikkers en een gebraden kip, die hij nog net van een kerstdiner heeft kunnen redden, verwacht ie eveneens volledige inzet. Ook van het publiek is medewerking onontbeerlijk voor het welslagen van zijn acrobatische kapriolen.
Een interactieve voorstelling met muziek, éénwielers, jongleren, dieren, evenwichtskunsten èn een glansrol voor het publiek!

Deze voorstelling is niet specifiek voor buiten en komt binnen vaak beter tot haar recht.
Is vaak geboekt als voorprogramma voor een sinterklaasbezoek. Dan ga ik natuurlijk in op het sinterklaasthema.